The Priestess 2 (rx)
Tema: Andlighet
Fråga:
-Vad är andlighet för  mig?
-Hur kan jag förflytta min avlägsna andlighet till något  starkare och mer personligt?

Jag blev väldigt positivt överraskad över att vända upp Prästinnan idag. En ovanlig händelse verkligen! Vissa kort dyker upp stup i kvarten. Andra i princip aldrig. Som Priestess – en välkommen ovanlighet!
Personlig andlighet för mig är att försöka leva på ett  sätt så att jag inbegriper det Gudomliga i allt jag  gör. Det handlar inte om att meditera 2 timmar varje dag, och be böner för resten. Nej, för mig handlar det om att ställa mig frågan: ”Vad skulle jag som Gudinna göra i den här situationen?” Att faktiskt i allt jag gör sträva efter att agera som den Prästinna jag är initierad som! Ikväll skall jag plocka fram kortet och meditera kring dess budskap för mig….

Annonser