Det här är ett kort som jag har svårt att få ett grepp om och rakt av känna av vad som menades igår. Säkerligen en av anldeningarna till att jag drog mig för att skriva om detta kort idag. Delvis så kan det självklart vara på grund av att jag generellt är lite förvirrad kring hur jag numerologiskt skall tolka 10. Vissa tolkar det som om det är toppen (tänk 10 of Cups) eller botten (10 of Swords), medans andra ser det mer som ett avslut eller övergång. Två så vitt skilda versioner förvirrar mig. Helt klart. Inte blir det bättre av att kortet var omvänt. Fire/Eld/Wands omvänt handlar om den inre elden, det inre jaget, självkänsla, ego, identifiering. Men som sagt, jag har inte 100 släppt mitt gamla sätt att arbeta med omvända kort som handlar om blockeringar och förseningar.

Tolkat tillsammans så funderade jag i banorna kring att igår kanske mycket handlade om att jag behöver släppa taget om min egen dåliga självbild och börja bygga upp min självkänsla. Har egentligen ingenting med min vardag att göra per se. Fast stämmer väl. Jag behöver låta vissa negativa aspekter kring mig själv få gå upp i rök så att ett nytt sätt att se saker kan börja växa och slå rot. Vilket stämmer. Jag är enormt fast i gamla vanor och ju mer jag kämpara, desto hårdare sitter jag fast…

Annonser