2 of Air

Tema: Att lyssna på min inre röst. Att lära mig mota bort allt externt och internt chatter så att jag kan höra stillheten.

Att göra: Ta stillhetspauser kontinuerligt under dagen för att lyssna på stillheten

Att fundera över: Vad kan jag göra för att bli mer stilla för övrigt mitt i vardagen och kaoset?

Annonser