• Mod, stamina, inre uthållighet
 • Själv-disciplin, kontroll, uthållighet
 • Passion, sexualitet¨
 • Vitalitet, livsglädje, ki, livskraft
 • Omfamna din instinktiva, impulsivhttp://www.gaiantarot.comva natur och välkomna min inre vilda kvinna
 • Balans mellan reson och instinkt
 • Utveckla självkänsla genom att söka Kraft Inifrån
 • Respekt för  mina inre passioner, inklusive min ilska

Idag när jag verkligen känner mig i harmoni i mina känslor så valde jag följande påstående för att representera Strenght (8):

Ki, livskraft grundar sig i att jag vågar omfamna båda mina sidor, Ljus såväl som Mörker och låta dem flöda fritt

 1. Vad är Ki
 2. Hur kan jag känna att Ki flödar fritt
 3. Finns det någon del av mitt energiflöde som inte flödar fritt och hur kan jag lösa dessa blockeringar?
 4. Hur kan jag manifestera Livsglädje och Livskraft i mitt liv?
Annonser